Korba
Piotr Tomczyk  binary life : 
Chaos Brothers / Snip - Auction Sniper / Licznik dla Allegro
Made in Poland  ordinary life : 
the art of fall / who chix dig? / wydra hellmuta / slashdot / czuka-czuka of korbs / mimuw / midgard / timebomb / user friendly / xkcd / bash / rhino
[...] Istnieje pogląd, że właśnie losy wynalazku korby są koronnym przykładem na opór, jaki niekiedy stawia człowiek niubłaganym zmianom zachodzącym w jego środowisku. Niechętne przyjęcie korby wynika może stąd, że ruch posuwisto-zwrotny jest dla wszystkich żywych i poruszających się istot naturalny, a ruch obrotowy nigdy u nich nie występuje. Mimo to korba stała się w końcu organiczną częścią technicznego aparatu człowieka. [...]

Władysław Kopaliński, "Opowieści o rzeczach powszednich"
[...] There's a view that the fate of the invention of crank [Polish: korba] is a perfect example of human resistance to inevitable changes in man's environment. Maybe the reason for a reluctant acceptance of crank was the fact that reciprocating motion is natural for all living and moving beings, while rotary motion is never found. Nevertheless, crank has become constitutional part of human technical system, eventually. [...]

Władysław Kopaliński, "Stories About Common Things"